Cơ quan ban hành: Các cơ quan tỉnh
STTTên văn bảnTải về
1Công văn số 1026-CV/BTGTU ngày 27/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII
2Thông báo số 08/TB-HĐTDCC ngày 12/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển công chức năm 2020
3Thể lệ số 06/TL-BTC ngày 12/10/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm”
4Thể lệ số 01-TL/BTCCT ngày 27/8/2021 về việc Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”
5Văn bản số 99/QLCL-CL ngày 13/7/2021 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản về việc thông báo thủ tục hành chính bị bãi bỏ và hướng dẫn thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với nội dung xác nhận kiến thức ATTP
6Văn bản số 16/LHH ngày 14/6/2021 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ dự thi cấp tỉnh
7Kế hoạch số 03/KH-BTCHT ngày 09/4/2021 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật về việc Triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (có Thể lệ và QĐ Thành lập BTC kèm theo)
8Thông báo số /TTXT-TVHT ngày 19/10/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang về Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020
9Công văn số 1743 UBND-VX Về việc thực hiện văn bản số 535 của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 31/10/2018 của Các cơ quan tỉnh
10Kế hoạch số 1725 UBND-NC về việc thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 16/9/2018 của Các cơ quan tỉnh
11Hướng dẫn số 930/HD-SNN ngày 21/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục rà soát, xác định diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi...
12Hướng dẫn số 895/SNN-TS ngày 15/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phòng chống nắng nóng, lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2018
13Công văn số 196/SVHTTDL-QLTDTT ngày 11/4/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo tuyển sinh tài năng Bóng đá trẻ
14Hướng dẫn số 2668/HDLN-NN-TC-KH Ngày 29/12/2017 của liên Sở NN và PTNT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang