Cơ quan ban hành: Các cơ quan tỉnh
STTTên văn bảnTải về
1Thông báo số /TTXT-TVHT ngày 19/10/2020 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang về Hội chợ Thương mại-Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2020
2Công văn số 1743 UBND-VX Về việc thực hiện văn bản số 535 của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 31/10/2018 của Các cơ quan tỉnh
3Kế hoạch số 1725 UBND-NC về việc thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 16/9/2018 của Các cơ quan tỉnh
4Hướng dẫn số 930/HD-SNN ngày 21/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục rà soát, xác định diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi...
5Hướng dẫn số 895/SNN-TS ngày 15/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phòng chống nắng nóng, lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2018
6Công văn số 196/SVHTTDL-QLTDTT ngày 11/4/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo tuyển sinh tài năng Bóng đá trẻ
7Hướng dẫn số 2668/HDLN-NN-TC-KH Ngày 29/12/2017 của liên Sở NN và PTNT, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang