Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
46Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
47Thông báo số 07/TB-UBND ngày 17/01/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
48Văn bản số 57/HĐTD ngày 17/1/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 huyện Lâm Bình về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức năm 2020
49Thông báo số 123/TB-UBND ngày 13/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lâm Bình
50Thông báo số 59/TB-HĐTD ngày 14/11/2021 của HĐTD viên chức năm 2020 về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
51Công văn số 3744/UBND-VX ngày 04/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Có hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid kèm theo)
52Thông báo số 35/TB-HĐTD ngày 30/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
53Thông báo số 26/TB-HĐTT ngày 22/10/2021 của Hội đồng thi tuyển về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lăng Can, huyện Lâm Bình
54Văn bản số 22/HĐTD ngày 19/10/2021 của HĐTD viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
55Thông báo số 22 /HĐTD ngày 19/10/2021 của UBND huyện V/v Phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
56Quyết định số 17/ TB - HĐ-TD ngày 18/10/2021 của UBND huyện V/v Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020
57Thông báo số 89 /TB - UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Lâm Bình V/v Thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lăng Can, huyện Lâm Bình.
58Quyết định số 222a/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
59Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Lâm Bình
60Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020