Lâm Bình tập trung thu hoạch lạc Xuân

Vụ Xuân năm nay, huyện Lâm Bình gieo trồng được 1.414 ha diện tích lạc. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung ra ...

Tin xem nhiều