Lăng Can với công tác đên ơn đáp nghĩa

Đối với mỗi người dân ở huyện Lâm Bình công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm sóc đời sống cho người có công đã trở thành việc làm thường xuyên, có ý ...

Tin xem nhiều