Lĩnh vực: Nông - Lâm - Thủy sản
STTTên văn bảnTải về
16Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
17Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
18Công văn số 65 ngày 24/01/2019 của UBND huyện. Về việc triển khai Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
19Công văn số 45/UBND-NLN ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc thực hiện công tác sử dụng, bảo quản, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn
20Công văn số 912 /UBND-NLN ngày 31/12/2018 của UBND huyện. Về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
21Thông báo số 2152 /SNN-TTBVTV ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh. Về việc phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi.
22Công văn số Số ..... /QĐ-UBND-NLN ngày 27/12/2018 của UBND huyện. Về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với đợt rét đâm, rét hại.
23Công văn số 862 ngày 14/12/2018 của UBND huyện Về việc xử lý dứt điểm các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động yếu kém, ngừng hoạt động
24Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện lâm bình về việc phê duyệt Phương án giao rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh cho hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
25Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy đinh Danh mục loài cây trồng chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính
26Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản
27Quyết định số 210 /QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện. Về việc bổ sung danh sách hộ tham gia thực hiện Dự án phát triển sản xuất chăn nuôi Trâu vỗ béo, nhốt theo hướn an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, găn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã trên địa bàn huyện Lâm Bình.
28Công văn số 448/UBND-NLN ngày 04/7/2018 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, tránh nắng nóng kéo dài
29Hướng dẫn số 930/HD-SNN ngày 21/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục rà soát, xác định diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi...
30Hướng dẫn số 895/SNN-TS ngày 15/6/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phòng chống nắng nóng, lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai trong nuôi trồng thủy sản năm 2018