Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
61Thông báo số 35/TB-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020
62Thông báo số 18/TB-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Lâm Bình về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục 6 tháng cuối năm 2020
63Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 03/3/2021 của BTC cuộc thi ảnh về việc Công bố kết quả cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
64Văn bản số 11/HĐTD ngày 01/3/2021 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức giáo dục 6 tháng cuối năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập tiếp nhận viên chức
65Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình
66Biểu hiện trạng sử sử dụng đất năm 2020 và danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình
67Quyết định số 19a ngày 29/01/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021
68Thông báo số 04\TB-UBND ngày 21/1/2021 của UBND huyện v/v kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
69Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 08/10/2020 của BTC cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 về việc ban hành Thể lệ thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
70Văn bản số 89/BXT ngày 22/9/2020 của Ban xét tuyển công chức cấp xã năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2020
71Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc thông báo danh thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, công chức cấp xã năm 2020
72Thông báo số 179/TB-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
73Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2 Viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, ngày 07/7/2020 của HĐTD viên chức huyện Lâm Bình
74Thông báo số 119/TB-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Lâm Bình về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
75Thông báo số 107/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Lâm Bình về kết quả thi tuyển viên chức 2019