Xã Thổ Bình tập trung chăm sóc lúa vụ Mùa

Để cây trồng vụ mùa năm 2018, cho năng suất, sản lượng cao, hiện nay nông dân trên địa bàn xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã và đang tích cực ra đồng làm cỏ, bón thúc và thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa với quyết tâm giành một vụ mùa mới đầy thắng lợi.

Thổ Bình là 1 trong những xã của huyện vùng cao Lâm Bình, thực hiện tốt lịch gieo cấy trong khung thời vụ; Vụ mùa năm nay xã có trên 200 ha lúa mùa; chủ yếu là các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, kháng bệnh tốt. Trong đó giống lúa thuần được bà con nông dân trên địa bàn sử dụng, như giống lúa BC15, Thiên ưu 8, Bắc Thơm, Đài Thơm... Đây là các giống lúa đã qua khảo nghiệm, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng trên địa bàn. Trong thời điểm hiện nay, cây lúa đã bén rễ hồi xanh sinh trưởng, phát triển khá nhanh. Hiện nay, Bà con nông dân các thôn trong xã, đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại cho lúa mùa.

Nhân dân tập chung chăm sóc lúa mùa

Ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lâm Bình đã cử cán bộ thường xuyên sâu sát cơ sở; trực tiếp hướng dẫn bà con làm đất, gieo mạ, đảm bảo cấy lúa Mùa trong khung thời vụ tốt nhất. Đồng thời hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất và phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Phối hợp với các phòng chuyên môn tăng cường giám sát tình hình, dự báo thời điểm phát sinh, phát triển của các loại sâu bệnh để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp phòng trừ kịp thời. Bên cạnh đó, UBND xã Thổ Bình thường xuyên phối hợp với Trạm khuyến nông huyện đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao KHKT giúp nhân dân nắm vững quy trình canh tác đối với từng loại cây trồng, qua đó từng bước nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Trước mùa vụ Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đến nhân dân, nạo vét kênh mương, tu sửa các công trình thủy lợi để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ Mùa tốt nhất.

Do vụ Mùa thời tiết nhiệt độ cao, thời gian sinh trưởng của cây lúa rút ngắn, hơn nữa thời tiết hiện nay mưa nắng thất thường, diễn biến phức tạp nên lúa rất dễ mắc các bệnh, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, tập đoàn rầy... Chính vì vậy, bà con nên thường xuyên thăm đồng, kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây lúa, phát hiện sớm sâu bệnh hại, để chủ động có biện pháp phòng trừ. Đồng thời, bà con cần thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cán bộ khuyến nông trong việc chăm sóc và bảo vệ lúa Mùa. Đặc biệt là việc hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc lúa và phòng, trừ sâu bệnh hại đảm bảo đúng quy trình, an toàn cho người và môi trường sinh thái; tin tưởng rằng xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, sẽ giành một vụ Mùa thắng lợi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục