Xã Hồng Quang tập trung thu hoạch cây trồng vụ Mùa và triển khai sản xuất cây trồng vụ Đông

Vụ Đông 2019, xã Hồng Quang phấn đấu gieo trồng 74,6 ha cây ngô, 19,7 ha cây khoai lang và 13 ha cây rau đậu các loại. Để sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông, hiện nay cán bộ phụ trách thôn bản xã Hồng Quang đang tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chủ động thu hoạch lúa Mùa, tập trung cắt rạ, làm đất trồng cây màu vụ Đông.

Cùng với các hộ gia đình khác trong thôn Bản Luông, sau khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa vụ Mùa, gia đình ông Ma Đình Dầm đã chủ động làm rãnh thoát nước cho 2.000 mét vuông diện tích đất 2 vụ lúa, sau đó mới tiến hành cắt rạ, làm đất để trồng cây ngô vụ Đông. Trong vụ Đông này, ngoài trồng cây ngô lấy hạt, gia đình ông Dầm, còn trồng cây khoai lang và rau đậu các loại. Việc trồng cây vụ Đông đến nay thực sự đã trở thành một trong những vụ sản xuất chính trong năm của gia đình ông Dầm nên vụ Đông nào gia đình ông cũng trồng cây ngô lấy hạt để có thêm nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi trong mùa Đông. 

Gia đình ông Ma Đình Dầm tập trung thu hoạch lúa Mùa và triển khai sản xuất cây vụ Đông

          Hồng Quang là xã thuần nông, nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi. Nhận thức được việc trồng cây màu vụ Đông có thể tạo thêm nguồn thu nhập và nguồn thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa Đông. Ngay từ đầu năm bà con nông dân xã Hồng Quang đã chủ động lựa chọn các loại giống cây trồng phù hợp cơ cấu mùa vụ vào gieo trồng trên đất trồng lúa trong các mùa vụ, nhằm đảm bảo thời gian để trồng được 3 vụ trong năm. Với sự chủ động đó, đến nay, bà con nông dân trong xã Hồng Quang đã và đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa Mùa theo phương châm gặt đến đâu tiến hành cắt rạ, làm đất trồng cây vụ Đông ngay đến đó. Đến nay, xã Hồng Quang đã thu hoạch lúa Mùa đạt trên 80% diện tích và trồng cây vụ Đông được gần 20 ha cây ngô và 2 ha cây rau đậu các loại. 

          Để các loại cây trồng vụ Đông phát triển tốt, đạt được năng suất, sản lượng cao, cùng với sự hướng dẫn kỹ thuật của đội ngũ cán bộ khuyến nông, bà con nông dân xã Hồng Quang cũng cần nâng cao ý thức, tích cực thăm đồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ Đông theo kỹ thuật. Có như vậy cây trồng vụ Đông mới phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất và thu nhập cho người dân.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục