Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tiến độ xây dựng trung tâm huyện đạt tiêu chí loại V

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 1/8/2015 của Huyện ủy về Quyết nghị của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện của UBND huyện về việc xây dựng trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020.

Theo đó, quy mô thị trấn bao gồm rang giới địa chính của toàn xã Lăng Can, với diện tích đất tự nhiên khoảng hơn 73Km2, bao gồm có 11 thôn; quy mô khu vực trung tâm huyện gồm diện tích đất của 8 thôn là: Phai Tre A, Phai Tre B, Bản Kè, Nà Khà, Bản Khiển, Nà Mèn, Làng Chùa, Nặm Đíp với quy mô xây khoảng 5,58Km2. Xác định việc xây dựng Trung tâm huyện thuộc xã Lăng Can thành đô thị loại V vào năm 2020 là rất phù hợp với thực tế phát triển và tương xứng với vai trò của trung tâm huyện hiện nay, góp phần quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và phát triển hệ thống đô thị của tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, tạo điều kiện cho khu vực trung tâm của huyện tiếp tục phát huy vị thế, thúc đẩy, nâng cao vai trò quản lý hành chính, quản lý xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, tạo cơ hội thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và văn minh đô thị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện mục tiêu này đang gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua UBND huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện phối hợp với UBND xã Lăng can thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách theo quy định, tập trung mọi nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở.

Khu vực trung tâm xã Lăn Can

Theo đánh giá, đến hết tháng 9/2019 đô thị của huyện Lâm Bình đã đạt điểm ở cả 5/5 tiêu chí của bộ tiêu chí đô thị loại V, với tổng điểm là 76,75/100 điểm; đồng thời các tiêu chí cứng không bị điểm liệt. Tuy nhiên, hiện nay các tiêu chí mới chỉ đạt điểm ở mức tối thiểu.

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã Lăng Can tiếp tục tập trung rà soát lại các tiêu chí đạt điểm thấp, phân tích đánh giá nguyên nhân để có phương án tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu xây dựng trung tâm huyện đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020 theo kế hoạch.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục