Xã Bình An triển khai các giải pháp giảm nghèo

Để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu giảm nghèo hằng năm đề ra, thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bình An, huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Đồng thời, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án hỗ trợ người nông dân phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là một trong những hộ dự kiến thoát nghèo trong năm 2023 của xã Bình An, ngày từ đầu năm gia đình ông Nguyễn Văn Bịnh ở thôn Phiêng Luông đã được cấp uỷ, chính quyền địa phương và thôn bản bình xét hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Xác định đây là cơ hội để gia đình có thêm điều kiện sửa chữa lại ngôi nhà ở khang trang, vững chắc và kiên cố nên sau khi được hỗ trợ làm nhà, ông Bịnh đã chủ động tập trung nguồn lực sửa lại nhà hoàn thành theo đúng kế hoạch. Làm xong nhà ở, gia đình ông đã yên tâm thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cố gắng vươn lên thoát nghèo trong năm nay. 

Được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, gia đình ông Nguyễn Văn Bịnh ở thôn Phiêng Luông đã yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo trong năm 2023

Năm 2023, xã Bình An phấn đấu giảm 47 hộ nghèo. Để công tác giảm nghèo của xã thực hiện có hiệu quả và bền vững, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Bình An đã giao chỉ tiêu giảm nghèo đến từng thôn bản và chỉ đạo các thành viên trong Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã phụ trách các thôn, hộ gia đình nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có các giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời cho người dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ vay vốn từ các Ngân hàng hoặc theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, xã Bình An cũng đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, phổ biến khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho người dân và khuyến khích bà con tập trung phát triển các cây, con là lợi thế của địa phương theo hướng hàng hoá, liết kết trong tiêu thụ sản phẩm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Với việc triển khai đồng bộ trong công tác giảm nghèo, đến nay xã Bình An đã có nhiều mô hình kinh tế được phát triển theo hướng hàng hoá, liết kết tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu có nhóm trồng cây dưa hấu; nhóm chăn nuôi gà, vịt sạch; nhóm chăn nuôi dê…, những mô hình kinh tế này đã và đang mang lại thu nhập ổn định và góp phần giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo theo đúng kế hoạch của xã đề ra. 

Nhiều hộ gia đình ở xã Bình An đã chủ động phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững 

Mặc dù đã đạt được những kết quả trong công tác giảm nghèo nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Bình An vẫn ở mức cao chiếm 56%. Do vậy, để công tác giảm nghèo mang lại kết quả bền vững, không có tái nghèo, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bình An cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân chủ động, nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục