Hồng Quang đẩy mạnh làm đường bê tông nông thôn, đường nội đồng

Qua 02 năm triển khai thực Nghị quyết 55/NQ-HĐND ngày 20-11-2020 của HĐND tỉnh về bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2023, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình phấn đấu thực hiện hoàn thành bê tông hóa 1.470 mét đường giao thông nông thôn và đường nội đồng, mục tiêu là nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cùng với nhiều hộ gia đình khác trong thôn Lung Luông, sau khi được nghe Chi bộ, Trưởng thôn tuyên truyền, triển khai Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh và xuất phát từ thực tế, khi có nhiều đoạn đường của thôn đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng, đặc biệt đã thúc đẩy kinh tế của các hộ trong thôn phát triển. Gia đình Chị Ma Thị Chim, thôn Lung Luông, xã Hồng Quang đã hiến trên 100 mét đất của gia đình và đóng góp công sức cùng với bà con nhân dân làm đường bê tông nông thôn. Khi tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, việc vận chuyển hàng hóa của người dân nơi đây sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhân dân tham gia làm đường bê tông tại thôn Lung Luông, xã Hồng Quang

Năm 2023, xã Hồng Quang thực hiện 1.470 mét đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh. Thực hiện phương châm “ Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công, thực hiện hiến đất và giải phóng mặt, mở rộng các tuyến đường ở các thôn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Nhờ huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã Hồng Quang đã hoàn thành bê tông 790 m đường. Số tuyến đường còn lại xã đã chỉ đạo các thôn, khu dân cư vận động bà con nhân dân tích cực đóng góp công sức, phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch làm đường giao thông nông thôn đã đề ra.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh về bê tông hoá đường giao thông nông thôn và cây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn tại địa phương, sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại an toàn, thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hồng Quang phát triển./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục