Thổ Bình đón Xuân mới mang theo khí thế và quyết tâm mới

Nhưng năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thổ Bình đã nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI , nhiệm kỳ 2015 -2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống của nhân dân có sự đổi thay rõ rệt, đến nay xã đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong những ngày đầu năm mới này, đến với Thổ Bình chúng ta dễ dàng nhận thấy cuộc sống sung túc, đầy đủ của nhân dân các dân tộc nơi đây.

Không khí chuẩn bị đón Xuân ở thôn Tân Lập, xã Thổ Bình

Những năm qua, các chi bộ đã bám sát vào Nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng bộ đề ra, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với XDNTM; sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững…. Tính riêng trong năm 2020, tổng sản lượng lương thực đạt trên 2.792,9 tấn , đạt 104% KH. Công tác phát triển kinh tế từ trồng rừng cũng được xã đặc biệt trú trọng, năm 2020 xã Thổ Bình trồng rừng mới được trên 78 ha rừng. Cùng với đó, xã cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã. Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã có bước phát triển như: gia công cơ khí, cửa kính khung nhôm, sửa chữa ô tô - xe máy, chế biến gỗ… Đến nay, trên địa bàn có 34 cơ sở và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tiểu thủ công nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cao cho lao động địa phương. Các dịch vụ tiêu thụ nông - lâm sản, ăn uống, nhu yếu phẩm... được mở rộng và phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển đã góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách cho địa phương. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020, đạt trên 181 triệu đồng, đạt 123,2% so với kế hoạch giao, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2019.

Những tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu đón Xuân

Để thúc đẩy chăn nuôi phát triển, Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê theo hướng sản xuất hàng hóa. Điển hình như mô hình chăn nuôi trâu nhốt vỗ béo, mô hình nuôi dê sinh sản… hiện nay con trâu và con dê đã tạo thành sản phẩm hàng hóa đang mang lại thu nhập cao cho người chăn nuôi… Cùng với đó, xã còn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về hỗ trợ sản xuất phát triển giảm nghèo nhanh và bền vững như: hỗ trợ mua trâu cái sinh sản; mua dê sinh sản; mua máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng, máy phát cỏ cho hộ nghèo…

Đối với lĩnh vực giao thông và xây dựng cơ bản, được xã tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo tính bền vững, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của xã, cải tạo, nâng cấp một số công trình giao thông quan trọng từ trung tâm xã đến các thôn bản, đồng thời chú trọng công tác quản lý, bảo dưỡng, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng của hệ thống giao thông. Trong 5 năm qua, xã Thổ Bình đã xây dựng được 53 công trình, trong đó 27 công trình đường trục xã, liên thôn, nội đồng, đường vào khu sản xuất, khu chăn nuôi được trên 37 km; 26 công trình phai đập, kiên cố hóa kênh mương được 3,374 km. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng, nâng cấp hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình nhà Văn hóa thôn và Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã, 01 nhà Văn hóa xã, 01 sân thể thao xã, 03 sân thể thao thôn, liên thôn, các trường học được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Thực hiện tốt việc tu sửa, nâng cấp mạng lưới điện các cụm dân cư, đường dây điện các hộ gia đình, đến năm 2020 tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh là 99%. Về xây dựng nông thôn mới đến nay đã có 14/19 tiêu chí đạt theo quy định. Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 38,6% xuống còn 27,09%. Hàng năm trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2020 Đảng bộ xã Thổ Bình được được Huyện ủy Lâm Bình đánh gia xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những kết quả mà xã Thổ Bình đạt được là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu vượt lên khó khăn thách thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã.

Các nghề tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển đã tạo ra việc làm cho lao động địa phương

Một mùa xuân mới lại về, bước sang năm mới 2021, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025 và cũng là năm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Thổ Bình phấn đấu về đích Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.  Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2020  và cả nhiệm kỳ 2015 -2020, bước sang năm mới với khí thế và quyết tâm mới, Đảng bộ xã Thổ Bình đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho năm mới và cho cả nhiệm kỳ 2020 -2025 đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, chủ động và sáng tạo, xây dựng xã phát triển toàn diện. Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; từng bước phát triển các vùng trọng điểm tạo động lực cho toàn xã; chuyển dịch nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và đa dạng hoá các ngành dịch vụ; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn; phấn đấu đạt chuẩn nông thới mới…

Toàn cảnh khu trung tâm xã Thổ Bình

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, tin rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở xã Thổ Bình sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm mới 2021, làm tiền đề vững chắc cho Đảng bộ xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết của nhiệm kỳ mới 2020 – 2025./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục