Thổ Bình phát huy hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng Chính sách góp phần xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, xã Thổ Bình đã làm tốt công tác quản lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội, qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp người dân mạnh dạn vay vốn để tập trung đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình phổ biến các chính sách cho vay đến người dân ở xã Thổ Bình

Hội LHPN xã là một trong 3 tổ chức Hội đoàn thể của xã đứng ra uỷ thác vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để giúp hội viên phát triển kinh tế và là một trong các đơn vị có số dư khá lớn của huyện. Bà Ma Thị Khoa, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Số dư hiện nay của Hội đang quản lý  là  12 tỷ 338 triệu đồng, với 260 hộ hội viên vay thông qua 5 tổ  vay vốn. Riêng trong năm 2020 Hội Liên hiệp Phũ nữ xã đã tín chấp cho vay trên 4,4 tỷ đồng.  Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội nên đời sống của hội viên ngày càng được nâng cao.

Chị Chẩu Thị Chi, chi hội phụ nữ thôn Bản Piát là một trong những hội viên phụ nữ xã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay chính sách chia sẻ: Trước đây, gia đình  chi thuộc hộ nghèo,không có vốn để phát triển kinh tế. Được Hội Phụ nữ xã và tổ tiết kiệm vay vốn của thôn giúp đỡ, chị được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay Giải quyết việc làm của NHCSXH huyện để phát triển kinh tế. Chị đã đầu tư mua hai con trâu sinh sản về nuôi, sau 4 năm chăm chỉ lao động chăm sóc, từ hai con trâu cái ban đầu đã phát triển lên 6 con, sau khi bán đi 3 con chị đã trả xong vôn vay và hiện nay chị còn 3 con trâu để nuôi, đây là kết quả từ việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

Mô hình chăn nuôi trâu của gia đình chị Chẩu Thị Chi, thôn Bản Piát xã Thổ Bình

Hiện nay, xã Thổ Bình đang thực hiện 16 chương trình tín dụng chính sách gồm:  với tổng dư nợ trên 42 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1. 360 đối tượng vay vốn. Để quản lý và giúp các đối tượng vay vốn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay;  UBND xã giao cho các hội, đoàn thể nhận ủy thác giao chỉ tiêu xuống các thôn và cùng các Tổ tiết kiệm và vay vốn bình xét cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách để người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định. Mặt khác, xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai nhiều biện pháp, nhất là cải tiến thủ tục vay vốn ưu đãi giúp đồng vốn được giải ngân đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận lợi; quản lý, giám sát việc sử dụng vốn vay; hướng dẫn tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn về nghiệp vụ vay vốn…

Thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng chính xã hội đã giúp nhân dân trong xã phát triển kinh tế, các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn xã Thổ Bình. Đây là một trong những nguồn lực giúp xã phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2021.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục