Hội LHPN huyện Lâm Bình ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại xã Phúc Yên

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình tổ chức ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bản Bon và thôn Bản Tấng xã Phúc Yên. Đây là một trong những hoạt động trong Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.
Lãnh đạo xã Phúc Yên trao quyết định thành lập Tổ truyền thông cộng đồng cho thôn Bản Bon

Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bản Bon và thôn Bản Tấng, xã Phúc Yên mỗi tổ có 07 thành viên là các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, chi Hội trưởng Phụ nữ, chi Hội trưởng Nông dân, Bí thư chi Đoàn thôn, người có uy tín trong cộng đồng thôn. Tổ có quy chế, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ cụ thể, bám sát các hướng dẫn của Hội LHPN các cấp và tình hình thực tế tại địa bàn, đảm bảo mỗi tháng có ít nhất một hoạt động cho cộng đồng... Với nhiệm vụ của tổ thu thập thông tin về các lĩnh vực văn hóa, đời sống, gia đình, kinh tế, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng để tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trọng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất, phát triển kinh tế… Góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồn bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN xã Phúc Yên đã tổ chức tuyên truyền, truyền thông xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục