Quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị

Sáng ngày 3/1/2020 Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020, quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4”. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu huyện Lâm Bình, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế TW Cao Đức Phát đã quán triệt Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ 4”.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Các đồng chí đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế về: Thể chế, chính sách; chất lượng nguồn nhân lực; năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp; doanh nghiệp còn bị động. Khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh đến quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và 1 số chủ trương, chính sách thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong đó chỉ ra 8 nhóm giải pháp phải tập trung thực hiện như: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020./.

Chí Cường - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục