Khuôn Hà tập trung thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư gắn với làm du lịch cộng đồng Homestay

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt tiêu chí này sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp để thu hút khách du lịch đến với địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

  Từng bước hoàn thành tiêu chí về nhà ở trong dân cư, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, những năm qua xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình đã không ngừng quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ gia đình. Tính từ năm 2016 đến nay, xã Khuôn Hà đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 25 hộ gia đình nghèo vay vốn để sửa chữa, làm mới nhà ở với tổng số tiền cho vay trên 625  triệu đồng. 

  Cùng với công tác tuyên truyền, vận động xã còn thường xuyên rà soát, nắm rõ số hộ còn khó khăn về nhà ở để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Mục tiêu đặt ra là khuyến khích sự nỗ lực của bản thân các hộ gia đình. Trên cơ sở đó là sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng về ngày công, vật liệu xây dựng... để sửa chữa, làm mới nhà ở. Với các giải pháp cụ thể, thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của cả cộng đồng đến nay xã Khuôn Hà đã có 732 hộ đạt tiêu chí về nhà ở, đạt trên 91%. Hiện nay trên địa bàn xã còn 66 hộ chưa đạt tiêu chuẩn, trong đó có 6 hộ đang ở nhà dột nát. Để hoàn thành tiêu chí này xong trước quý III năm 2017. Hiện nay cấp ủy, chính quyền xã  Khuôn Hà đang ưu tiên tập trung hỗ trợ 66 hộ gia đình có nhà ở chưa đạt tiêu chuẩn. Cùng với làm nhà, sửa nhà xã còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang của xã giúp đỡ các hộ gia đình  chỉnh trang lại khuôn viên, cải tạo vườn tạp, cải tạo công trình vệ sinh để tạo ra diện mạo mới cho nông thôn miền núi. Góp phần tạo môi trường sạch, đẹp tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách khi đến với địa phương.
  Để có những điều chỉnh hợp lý về nhà ở dân cư đáp ứng tiêu chí về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Về lâu dài, cấp ủy, chính quyền địa phương cần triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân, tạo điều kiện để người dân tích lũy, chủ động xây dựng  nhà ở kiên cố, đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin, bài: Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục