Phụ nữ Khuôn Hà chung sức xây dựng nông thôn mới

Để góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Lâm Bình đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí Hội liên hiệp phụ nữ xã Khuôn Hà đã vận động chị em hội viên chung tay góp sức, góp công, góp của xây dựng nông thôn mới. Hội đã tuyên truyền các tiêu chí nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 5 sạch” đến toàn thể hội viên. Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên rèn luyện phẩm chất tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu và phát huy vai trò làm chủ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã nâng cao nhận thức của chị em trong việc thực hiện phong trào. Bên cạnh đó, các chi hội còn tích cực vận động hội viên phụ nữ gương mẫu tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, lựa chọn đăng ký các nội dung trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện như: Xây dựng đường bê tông nông thôn, làm nhà văn hoá, xây dựng kênh mương thủy lợi; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường…đã thu hút đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia. Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Hội phụ nữ xã Khuôn Hà đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong thôn tham gia hàng trăm ngày công lao động, đào móng nhà văn hóa và vận chuyện vật liệu xây dựng, tham gia đào đắp và lắp đặt kênh mương thủy lợi bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn đến nay các tuyến kênh mương và các tuyến đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa sạch đẹp. 

Phụ nữ Khuôn Hà vệ sinh đường làng ngõ xóm

Hội liên hiệp phụ nữ xã Khuôn Hà có 436 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Xác định phát triển kinh tế, giảm nghèo là mũi nhọn nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Khuôn Hà đã thường xuyên phối hợp với cán bộ khuyến nông, mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm, đưa các giống mới có năng suất cao vào gieo trồng. Nhờ đó, chị em đã mạnh dạn tiếp cận cách thức làm ăn mới, tiếp thu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt và làm dịch vụ để tăng tu nhập cho gia đình, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội, uỷ thác cho các hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được vay, nhiều chị em đã phát huy được lợi thế ở địa phương, mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh doanh, dịch vụ, phát triển các mô hình như: nuôi lợn địa phương sạch; nuôi gà sạch, vịt bầu và trồng rau sạch đã góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.  
Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, hội viên phụ nữ xã Khuôn Hà đã góp phần cùng với các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong xã hoàn thành 14/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu từ nay đến hết năm 2017 xã Khuôn Hà đạt chuẩn nông thôn mới, vì vậy chi, em hội viên Hội liên hiệp phụ nữ xã cần phải phát huy hơn nữa để cùng với các tổ chức Chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục tham gia công sức, tiền của, để hoàn thành các tiêu chí XDNTM theo kế hoạch đề ra.

T/h: Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục