XÃ LĂNG CAN TẬP TRUNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Là xã trung tâm của huyện lỵ Lâm Bình, để đến năm 2018 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình, góp phần xây dựng trung tâm huyện Lâm Bình trở thành đô thị loại V vào trước năm 2020, hiện nay xã Lăng Can đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng diện mạo nông thôn.

  Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà ở, tích cực phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần.  
  Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can hiện có 158 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày. Nhờ có chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay thôn Nặm Đíp đã có nhiều đổi thay tích cực, đường làng ngõ xóm, đường nội đồng được bê tông hóa sạch đẹp, tạo điều kiện cho bà con đi lại trao đổi hàng hóa và sản xuất dễ dàng. Thôn được đầu tư xây dựng nhà văn hóa, hệ thống điện thắp sáng đường quê… Không chỉ có diện mạo nông thôn thay đổi, nhận thức của người dân trong việc chủ động phát triển kinh tế cũng từng bước được nâng lên. Do vậy, ngoài chú trọng phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, trồng những cây, con giống là đặc sản của địa phương, hiện nay thôn Nặm Đíp còn có 6 hộ gia đình làm kinh tế từ loại hình du lịch cộng đồng homestay. Để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Lăng Can thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thôn Nặm Đíp tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chỉnh trang khuôn viên nhà ở, tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm, đắp lề đường bê tông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Đồng thời, khuyến khích các hộ gia đình khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì phong trào luyện tập thể dục, thể thao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
  Lăng Can là xã trung tâm của huyện lỵ Lâm Bình, người dân có nhiều cơ hội để phát triển sản xuất và chăn nuôi theo hướng tập trung, đặc biệt là kinh doanh các loại hình dịch vụ. Do vậy, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, có điều kiện tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, xã Lăng Can đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện xã còn 5 tiêu chí chưa đạt đó là môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, thu nhập, hộ nghèo. Để phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, xã Lăng Can đã rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí theo từng năm. Cụ thể, trong năm 2017, xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Để đạt được tiêu chí này, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể chính trị trong xã, hướng dẫn đoàn viên, hội viên của mình thực hiện xây dựng 3 công trình vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp. Song song với đó, xã tiếp tục huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí như: xây mới 1 nhà văn hóa thôn Đon Bả, kiên cố hóa trên 4.000 mét kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cứng hóa 1,3 km đường bê tông nội đồng theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cấp, cải tạo hệ thống đường điện sau công tơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. 

Người dân xã Lăng Can tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương

  Để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, xã Lăng Can cần sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, cùng các chương trình, dự án khác và phải lồng ghép có hiệu quả. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở xã cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia những phần việc do người dân làm chủ như: Mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, làm ăn có lãi, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng các công trình hợp vệ sinh, tham gia bảo vệ môi trường… Đồng thời, phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, tỉnh, tổ chức hướng dẫn người dân hình thành các vùng chuyên canh sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, góp phần giải quyết công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững. Có như vậy, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn lại của xã Lăng Can mới có thể đạt được vào năm 2018.

T/h: Thúy Phượng.

Tin cùng chuyên mục