Lâm Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề xây dựng nông thôn mới xã Khuôn Hà

Ngày 13/3/2017, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Khuôn Hà. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thiền viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn bản của xã Khuôn Hà.

  Theo kế hoạch, đến hết quý III năm 2017 xã Khuôn Hà sẽ về đích trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến cuối năm 2016 xã Khôn Hà đã thực hiện đạt được 14/19 tiêu chí, cụ thể là: tiêu chí về Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; tiêu chí về thủy lợi; điện; bưu điện; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; hình thức tổ chức sản xuất; giáo dục; y tế; hệ thống tổ chức chính trị xã hội và tiêu chí Quốc phòng và an ninh; Thông tin và Truyền thông; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm. Kinh tế xã hội của xã đã có sự phát triển nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn ở xã Khuôn Hà. Đặc biệt đời sống vật chất, tinh thần của người dân được tăng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 56% năm 2011 xuống còn 32,4% theo chuẩn nghèo đa chiều cuối năm 2016. Những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2016 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền xã Khuôn Hà tiếp tục lãnh đạo, điều hành và vận động nhân dân cùng nhau thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại. Mặc dù, đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng trong quá trình thực hiện xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như: tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn có giảm nhưng các giải pháp để đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững, lâu dài còn hạn chế; việc phát triển sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có mô hình điển hình, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Nguyên nhân do trình độ, năng lực, nhận thức về ý nghĩa mục đích của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế; vai trò chủ thể, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa được phát huy tối đa… Hiện nay xã Khuôn Hà còn 5 tiêu chí chưa đạt là: tiêu chí Trường học; tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí nhà ở dân cư; tiêu chí thu nhập và tiêu chí hộ nghèo. Để khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế và quyết tâm thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại vào quý III năm 2017, hội nghị đã đề ra các giải pháp và có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ công chức của huyện, công chức xã phụ trách từng thôn bản, từng tiêu chí… Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế để cùng nhau thực hiện tốt hơn trong giai đoạn tới như: tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà ở; hỗ trợ vốn làm nhà cho hộ nghèo; tiến độ xây dựng các công trình nhà văn hóa, kênh mương thủy lợi; công tác giảm nghèo; kéo điện lưới Quốc gia về thôn Nà Háo; tăng cường công tác truyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương …

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
 phát biểu kết luận hội nghị

  Tại hội nghị lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Bình đã ghi nhận và đánh gía cao những kết quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mà xã Khuôn Hà đạt được trong giai đoạn 2011 - 2016, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí. Cấp ủy, chính quyền xã bám sát nội dung, kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở xã Khuôn Hà mà Ban chỉ  đạo xây dựng nông thôn mới của huyên đã đề ra, đảm bảo thời gian, tiến độ và đạt kết quả cao nhất.
  Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền và các các tổ chức đoàn thể, chính trị của xã và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, tin tưởng rằng xã Khuôn Hà sẽ thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

Bài, ảnh: Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục