Tin xem nhiều

Thanh niên Thổ Bình xung kích phát triển kinh tế, giảm nghèo

Tích cực học tập, lao động sáng tạo, nhiệt huyết trong các phong trào thi đua, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế. Qua đó, xuất hiện nhiều gương ...

Huyện Lâm Bình chủ động phòng chống thiên tai mùa mưa bão

Hiện nay đã bước vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến bất thường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm làm ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân. Huyện Lâm Bình đã chủ động nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại có ...

Lâm Bình bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học trong việc phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Những năm qua, huyện Lâm Bình đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh ...