Lâm Bình tập trung kiên cố hoá kênh mương nội đồng

Trong những năm trở lại đây, hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện Lâm Bình được đầu tư xây dựng kiên cố hóa đã góp phần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đây chính là kết quả đáng mừng của việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09 ngày 20/12/ 2020 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 ở huyện vùng cao Lâm Bình.

Năm 2023, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình đăng ký lắp đặt 5.825 mét kênh mương nội đồng. Nhờ thực hiện tốt phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ” nên chỉ tiêu về kiên cố hoá kênh mương nội đồng của xã đến nay đã cơ bản  hoàn thành, đạt 96,5% kế hoạch. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng có ý nghĩa quan trọng giúp bà con trong xã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Xã Phúc Sơn kiên cố hoá kênh mương nội đồng đạt 96,5% kế hoạch năm 2023

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Lâm Bình lắp đặt hơn 15 km cấu kiện kênh mương đúc sẵn tại các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Bình An, Thổ Bình, Minh Quang, Phúc Sơn, Xuân Lập và thị trấn Lăng Can. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, các địa phương trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng, đóng góp ngày công lao động vận chuyển, lắp đặt, cũng như thành lập các tổ và giao chỉ tiêu cho các tổ phấn đấu thực hiện theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, huyện Lâm Bình còn đưa việc hỗ trợ bà con vận chuyển, lắp đặt cấu kiện kênh mương lồng ghép vào các hoạt động “ 3 cùng” với người dân nhằm huy động cán bộ, đảng viên ở cấp xã, cấp huyện cùng tham gia thực hiện với bà con. Qua đó, đã tạo được sức lan toả sâu rộng, cũng như góp phần đẩy nhanh tiến độ lắp đặt kênh mương nội đồng ở các địa phương. Kết quả, đến nay toàn huyện đã lắp đặt được trên 13,6 km kênh mương, đạt 90,6% kế hoạch, với sự đóng góp của hằng nghìn ngày công lao động từ người dân, cán bộ, đảng viên.

Kiên cố hoá kênh mương nội đồng theo Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực từ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện 

Việc triển khai thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương tại huyện Lâm Bình theo Nghị quyết 09 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025 ở huyện vùng cao Lâm Bình trong những năm qua đã tạo điều kiện cho bà con nông dân thuận lợi sản xuất các vụ trong năm, từng bước hoàn thành chỉ tiêu thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai trong thực hiện tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục