Xã Hồng Quang làm nhà văn hoá gắn với sân thể thao theo Nghị quyết 88 của HĐND tỉnh

Để thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay xã Hồng Quang đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Nghị quyết 88 ngày 21 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh. Bằng nhiều giải pháp linh hoạt trong quá trình thực hiện nên việc triển khai làm nhà văn hoá tại địa phương đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ người dân trên địa bàn.

Để sớm hoàn thành được nhà văn hoá có sức chữa 150 chỗ ngồi gắn với sân thể thao và khuôn viên, cùng với sự hỗ của Nhà nước, các hộ gia đình ở thôn Bản Luông, xã Hồng Quang đã đóng góp tiền và ngày công lao động để cùng xây dựng nhà văn hoá. Là thôn chưa có nhà văn hoá đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới nên khi thôn tuyên truyền, vận động làm nhà văn hoá, các hộ gia đình trong thôn ai cũng vui mừng, phấn khởi, tích cực tham gia hưởng ứng nhiệt tình.

Nhà văn hoá thôn Bản Luông, xã Hồng Quang đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Năm 2023, xã Hồng Quang có 3 thôn Nà Nghè, Bản Luông, Nà Chúc thực hiện xây dựng nhà văn hoá gắn với sân thể thao và khuôn viên theo Nghị quyết 88 của HĐND tỉnh. Để xây dựng nhà văn hoá theo Nghị quyết 88, ngoài được Nhà nước đầu tư 300 triệu đồng/ một công trình, xã Hồng Quang thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương, mục đích, hiệu quả và nội dung của Đề án, từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện Đề án. Do vậy, khi thôn tuyên truyền, vận động, bà con tại các thôn đã tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng phạm vi xây dựng; tham gia đóng góp ngày công lao động và các chi phí phát sinh vượt mức đầu tư của Nhà nước, đồng thời tham gia giám sát công trình đảm bảo chất lượng.

Nhà văn hoá thôn Nà Nghè đang được hoàn thiện

Việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 88 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 - 2025, đã và đang góp phần quan trọng để xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đáp ứng nhu cầu học tập, trao đổi, sáng tạo và gìn giữ văn hóa truyền thống của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục