Phúc sơn tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình lúa Khẩu Mang

Ngày 20/9/2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lâm Bình phối hợp với UBND xã Phúc Sơn đã tổng kết đánh giá kết quả thực hiện mô hình lúa Khẩu Mang tại thôn Búng Pẩu với quy mô là 2ha.

Tại buổi tổng kết các đại biểu đã đi thăm quan trực tiếp mô hình gieo cấy 2 ha của 16 hộ gia đình được chọn để thực hiện thử nghiệm tại thôn Búng Pẩu xã Phúc Sơn. Giống lúa Khẩu mang đượcTrung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lâm Bình phối hợp với UBND xã Phúc Sơn liên hệ mua giống tại huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Trong quá trình thực hiện các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật sản xuất. Mô hình này được bà con nông dân gieo cấy đúng khung thời vụ, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật sản xuất theo hướng hưu cơ đến nay đang sinh trưởng và phát triển rất tốt đã chuẩn bị cho thu hoạch. 

Các thành viên khảo sát, đánh giá các tiêu chí tỉ lệ hạt chắc, số hạt/bông, khả năng kháng bệnh.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn và bà con nông dân, lúa Khẩu Mang là giống lúa thuần có chất lượng gạo ngon, cơm mềm dẻo và thơm, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chiều cao của cây lúa từ 97 đến 100cm, bông to dài nhiều hạt, thời gian sinh trưởng từ 105 – 110 ngày, năng suất trung bình đạt từ 65 – 85tạ/ha. Mô hình giống lúa mới Khẩu Mang sẽ góp phần thay thế một số giống lúa địa phương. Đồng thời, giúp người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; đầu tư thâm canh trong sản xuất lúa theo quy trình kỹ thuật để có hiệu quả kinh tế cao; gắn sản xuất lúa chất lượng cao với phát triển du lịch.

Giống lúa Khẩu Mang phát triển tốt trên đồng đất tại thôn Búng Pẩu, xã Phúc Sơn.

Thành công của mô hình giống lúa Khẩu Mang sẽ là tiền đề quan trọng để xã Phúc Sơn, triển khai cho bà con nhân rộng mô hình, thay thế dần các giống lúa chất lượng thấp ở địa phương, góp phần liên kết tiêu thụ sản phẩm và tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mang tính bền vững, tăng thu nhập cho người dân.

Xuân Cường – Công Đại

Tin cùng chuyên mục