Nông dân xã Phúc Sơn thu hoạch lúa mùa, tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông.

Hiện nay các cánh đồng lúa tại một số địa phương trên địa bàn huyện đang vào thời điểm chín rộ... Cùng với các địa phương trong huyện, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đông đảo bà con nông dân xã Phúc Sơn đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa, chuẩn bị diện tích sản xuất vụ đông đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

Thời điểm này trên các cánh đồng của xã Phúc Sơn, người dân đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, hoàn thành việc thu hoạch lúa vụ mùa với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng".

Vùa mùa 2022, gia đình bà Ma Thị Tú, thôn Búng Pẩu, xã Phúc Sơn, gieo cấy gần 3000m2 diện tích lúa, chủ yếu là giống lúa Hòa Phát và giống lúa Khẩu Mang. Tuy sản xuất vụ mùa năm nay do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng xen lẫn mưa nên cũng là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại sinh trưởng và phát triển. Nhưng do chủ động thường xuyên thăm đồng, chăm sóc theo đúng hướng dẫn vào đầu mỗi vụ sản xuất và chỉ dẫn của cán bộ khuyến nông, đặc biệt là việc điều tiết nước hợp lý, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời nên năng xuất lúa của gia đình bà năm nay vẫn ổn định. Tranh thủ thời tiết thuận lợi gia đình bà Tú đã tập trung nhân lực, máy móc xuống  đồng thu hoạch những diện tích lúa mùa đã chín, tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông. Hiện nay, gia đình bà Tú đã thu hoạch được khoảng 40% diện tích lúa vụ mùa của gia đình. 

Nhờ ứng dụng máy móc vào trong thu hoạch nên tiến độ thu hoạch lúa rất nhanh, vừa giúp giải phóng sức lao động vừa bảo đảm tiến độ cho làm đất, sản xuất vụ đông.

Vụ mùa năm nay xã Phúc Sơn gieo cấy 306 ha diện tích lúa, trong  đó lúa thuần 290 ha, và 16 ha lúa lai. Để chủ động cho đúng khung lịch thời vụ xã Phúc Sơn  đã tạo mọi điều kiện cho máy gặt đập liên hợp của địa phương, cũng như từ nơi khác đến để hỗ trợ bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, quản lý chặt chẽ về mức giá gặt lúa trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng nâng ép giá, ảnh hưởng đến kinh tế của nông dân. Đến thời điếm này xã Phúc Sơn đã thu hoạch được trên 70% diện tích năng xuất lúa, ước đạt trên 60 tạ/ha. Cùng với việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của xã tích cực tuyên truyền nông dân thu hoạch đến đâu, đưa cơ giới hóa xuống đồng giải phóng đất đến đó và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ đông. 

Nông dân thu hoạch lúa, chuẩn bị cho vụ đông.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay, xã Phúc Sơn phấn đấu thu hoạch xong diện tích lúa vụ mùa trước ngày 25/9. Tạo động lực để triển khai thực hiện sản xuất vụ đông năm 2022 trong khung thời vụ tốt nhất, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Công Đại - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục