Thổ Bình tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa, triển khai sản xuất vụ Đông

Từ sự chủ động thay đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình luôn biết lựa chọn các loại giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và khung lịch thời vụ để kịp sản xuất được cả 3 vụ trong năm. Hiện nay, lúa Mùa của xã đã chín, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Mùa, chuẩn bị các điều kiện để trển khai sản xuất vụ Đông 2022.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khi lúa Mùa chín, gia đình chị Lý Thị Đàm ở thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình đã chủ động huy động nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa Mùa của gia đình. Trong vụ Mùa mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, dịch bệnh xuất hiện nhiều nhưng nhờ có sự chủ động chăm sóc, bảo vệ của gia đình nên năng suất lúa không bị giảm nhiều so với vụ trước. Hiện nay, sau khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa Mùa, gia đình chị đã nhanh chóng chuẩn bị các điều kiện để trồng cây ngô vụ Đông. 

Nông dân xã Thổ Bình khẩn trương thu hoạch lúa vụ Mùa để triển khai sản xuất vụ Đông

Vụ Mùa 2022, xã Thổ Bình gieo cấy 224,5 ha lúa. Trong vụ Mùa tuy có nhiều sâu, bệnh hại xuất hiện trong các giai đoạn phát triển của cây lúa nhưng nhờ có sự chủ động trong các khâu lựa chọn giống, chăm sóc và cách phòng trừ sâu, bệnh kịp thời của các hộ gia đình nên toàn bộ diện tích lúa mùa của bà con nông dân xã Thổ Bình sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất ước đạt đảm bảo đạt so với kế hoạch đề ra. Hiện nay, diện tích lúa Mùa của xã đã bắt đầu chín rộ, bà con đang tập trung ra đồng thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa, đồng thời tiến hành làm đất ngay đến đó để kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông. Căn cứ vào tình hình thời tiết và lịch sản xuất vụ Đông 2022, xã Thổ Bình đã tuyên truyền, vận động bà con lựa chọn giống ngô và các loại cây rau đậu phù hợp vào trồng, nhằm đảm bảo khung lịch sản xuất vụ Xuân 2023. Theo đó, đối với cây ngô, xã khuyến khích bà con gieo trồng ngô nếp và ngô sinh khối làm thức ăn cho chăn nuôi. Cùng với đó, để tăng hệ số sử dụng đất, xã cũng tuyên truyền, vận động bà con nông dân tận dụng hết diện tích đất sản xuất 2 vụ lúa để trồng các cây vụ Đông. 

Xã Thổ Bình đưa máy gặt vào thu hoạch lúa Mùa

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, bà con nông dân xã Thổ Bình đang chủ động thu hoạch toàn bộ diện tích lúa Mùa để làm đất trồng cây vụ Đông. Từ việc thay đổi tập quán canh tác trong sản xuất nông nghiệp, xã Thổ Bình luôn thực hiện đúng khung lịch thời vụ chỉ đạo, gieo trồng được cả ba vụ trong năm, qua đó đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lương thực hàng năm.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục