HTX nông - lâm nghiệp Thổ Bình liên kết bao tiêu sản phẩm lạc cho nhân dân

Cùng với niềm vui được mùa lạc, bà con nông dân ở các vùng sản xuất lạc trọng điểm huyện vùng cao Lâm Bình được Hợp tác xã nông - lâm nghiệp Thổ Bình liên kết bao tiêu lạc ngay trên đồng ruộng với giá ổn định. Việc tiêu thụ lạc cho bà con nông dân góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, ổn định và phát triển vùng lạc hàng hóa của huyện. Ghi nhận của phóng viên tại xã Thổ Bình.

Năm 2017, Hợp tác xã nông - lâm nghiệp xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đầu tư hơn 400 triệu đồng để xây dựng mặt bằng, nhà xưởng, máy móc thiết bị sơ chế, tiêu thụ lạc cho người dân địa phương và vùng lân cận. Hiện tại Hợp tác xã đầu tư 4 dây chuyền thực hiện công đoạn sấy và sơ chế lạc, với công suất gần 8 tấn lạc khô mẻ.

Dây chuyền sơ chế lạc của HTX xã Thổ Bình

Hợp tác xã nông - Lâm nghiệp xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình thu mua, tiêu thụ lạc cho bà con trên 320 tấn lạc tươi cho bà con nông dân tại huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa. Cùng với việc thu mua, tiêu thụ lạc cho bà con nông dân, Hợp tác xã nông - lâm nghiệp Thổ Bình sấy lạc khô làm giống đảm bảo chất lượng để cung cấp cho bà con nông dân trong và ngoài huyện. Hiện nay, đơn vị này liên kết với Tổ sản xuất Tiêu thụ lạc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để tiêu thụ lạc cho người dân với giá ổn định. Được giá, được mùa lạc, nên bà con nông dân rất phấn khởi.

Lò sấy lạc khô có công xuất 8 tấn một lần sấy

Từ khi Hợp tác xã nông - lâm nghiệp xã Thổ Bình thành lập, đi vào hoạt động nhân dân trồng lạc trong xã và các xã trên địa bàn huyện đã yên tâm về đầu ra của cây lạc. Dù bước vào cuối vụ lạc, nhưng hiện nay, việc thu mua, sản xuất lạc vẫn được diễn ra khá tấp nập. Không chỉ thực hiện tốt vai trò là cầu nối, tiêu thụ lạc cho người dân trên địa bàn xã Thổ Bình và các địa phương lân cận với giá ổn định và cao hơn giá tư thương mua. Thời gian tới, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thổ Bình, huyện Lâm Bình tiếp tục mở rộng thêm các dịch vụ, các sản phẩm có giá trị từ lạc  để nâng cao giá trị kinh tế từ lạc cho người dân.

Các đầu mối thu mua luôn yên tâm về chất lượng sản phẩm lạc sấy khô của HTX

Với việc mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản của địa phương không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất mà còn thúc đẩy việc phát triển vùng sản xuất chuyên canh cây lạc hàng hóa. Qua đó đẩy mạnh kinh tế của địa phương phát triển.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục