Hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay của Hội Nông dân xã Thượng Lâm

Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn, phát triển kinh tế vươn lên xóa đói giảm nghèo là việc làm luôn được Hội Nông dân xã Thượng Lâm, huyện vùng cao Lâm Bình, quan tâm thực hiện.

Hội Nông dân xã Thượng Lâm hiện có 1.198 hội viên; trong đó có 254 hộ hội viên nghèo. Thực hiện chương trình ký kết với các Ngân hàng Chính sách xã hội, Nông nghiệp & PTNT huyện,  Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc ký kết thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. HND xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tạo điều kiện, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Tổng dư nợ đến 30/5/2018 từ (Ngân hàng Chính sách xã hội là trên 8 tỷ đồng, với 4 tổ, 223 thành viên; đối với Ngân hàng Nông nghiệp trên 32 tỷ đồng, với 14 tổ và trên 407 thành viên vay vốn). Từ nguồn vốn vay được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng đã giúp nhiều gia đình hội viên nông dân giải quyết được vấn đề tài chính cho con ăn học, cải tạo công trình nước sạch, vệ sinh, cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển chăn nuôi, trồng trọt… Khi có vốn, hội viên mạnh dạn đưa các giống cây, con mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác cũ, xây dựng nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Đã có nhiều hội viên từ hộ nông dân nghèo, sản xuất nhỏ lẻ phát triển trở thành các chủ gia trại, trang trại có quy mô lớn, sản xuất nông sản hàng hóa, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần xây dựng Nông thôn mới. Qua đó, không chỉ xóa nghèo cho mình mà còn hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hộ khác cùng vươn lên. Tiêu biểu như hội viên Nguyễn Văn Tùng, thôn Nà Tông, chăn nuôi mô hình cá trên khu vực lòng hồ thủy điện; hộ ông Quan Văn Miền, hội viên chi hội thôn Nà Thuôn với mô hình trồng rau bò khai. Mô hình nuôi lợn thương phẩm của hội viên Nguyễn Thành Hôn tại thôn Nà Bản. 

Mô hình nuôi lợn thương phẩm của gia đình Ông Nguyễn Thành Hôn thôn Nà Bản, xã Thượng Lâm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các hội hộ viên nông dân thuộc diện thụ hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình luôn triển khai tốt các chương trình của ngân hàng, nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng, đúng đối tượng, chất lượng tín dụng ổn định. Số nợ xấu mới phát sinh giảm; tích cực huy động vốn để bổ sung nguồn vốn thông qua các hình thức huy động tiền gửi của tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn, huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã: Không chỉ giúp các hội viên vươn lên ổn định cuộc sống, thông qua hoạt động quản lý điều hành nguồn vốn vay, đội ngũ cán bộ HND các cấp được rèn luyện phát triển các kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hội viên ở cơ sở; từ đó xây dựng kế hoạch, biện pháp phù hợp để tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức Hội.

Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình giải ngân cho nhân dân 

Thông qua hoạt động ủy thác giữa Hội Nông dân xã Thượng Lâm với NHCSXH huyện Lâm Bình đã tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn với lãi suất ưu đãi, giải quyết việc làm cho hội viên, tạo điều kiện cho hộ vay vốn từng bước cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH huyện, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động, tổ chức các lớp đào tạo nghề, hội thảo đầu bờ, tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, giới thiệu các gương hội viên nông dân tiêu biểu, điển hình trong phát triển kinh tế… giúp hội viên có thêm kinh nghiệm áp dụng vào thực tế sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của một xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục