Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thượng Lâm

Với mục tiêu phấn đấu trong năm 2023 đưa xã Thượng Lâm về đích nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, chiều ngày 16/2, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thượng Lâm.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Thượng Lâm, Bí thư, Trưởng các thôn bản trên địa bàn xã.

Năm 2015, xã Thượng Lâm được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những năm qua, mặc dù xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, xét theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đến hết 31/12/2022, xã chỉ duy trì giữ vững 15/19 tiêu chí, trong đó, 04 tiêu chí không duy trì giữ vững theo yêu cầu gồm: Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm. Nguyên nhân do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, xã chưa chủ động được nguồn kinh phí, dẫn đến việc huy động nguồn lực thực hiện còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến kết quả duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Đặc biệt, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành và áp dụng từ năm 2022, trong đó, Bộ tiêu chí được bổ sung thêm 08 tiêu chí mới so với giai đoạn 2016 - 2021, mức độ đạt chuẩn của các tiêu chí, chỉ tiêu cũng được nâng lên, dẫn đến kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ duy trì, giữ vững 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt theo yêu cầu.

Lãnh đạo xã Thượng Lâm báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023 của xã

Về kết quả rà soát thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, đến hết tháng 1 năm 2023, xã đạt 8/19 tiêu chí, gồm: Điện, Thông tin và Truyền thông, Nhà ở dân cư, Lao động, Hành chính công, Tiếp cận pháp luật, Chất lượng môi trường sống, Quốc phòng và An ninh. Còn lại 11 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Giáo dục; Văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Môi trường. Có thể thấy, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thượng Lâm đã gặp phải những khó khăn, vương mắc đó là: Quy hoạch chung xây dựng xã được lập, phê duyệt và triển thực hiện từ năm 2012, quy hoạch đã hết thời hạn, nội dung quy hoạch không còn phụ hợp với thực tế, cần được lập điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025. Một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, do được đầu tư đã lâu nên một số hạng mục cơ sở, vật chất đã hư hỏng xuống cấp, cần được đầu tư xây dựng để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, nhất là cơ sở vật chất trường, lớp học, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa thôn, bản. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập còn gặp nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham gia phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đã ban hành Kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị của huyện hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch điều chỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện tốt công tác bảo trì các tuyến đường theo quy định, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ, xóm theo định kỳ hàng tuần, tháng, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Sửa chữa, lắp đặt bổ sung 02 biển báo, 04 biển chỉ dẫn, xây dựng 1,8 km đường điện chiếu sáng, trồng 1,8 km cây xanh tuyền đường xã. Sửa chữa 1,2 km đường thôn; lắp đặt 02 biển báo, 05 biển chỉ dẫn, trồng 5 km cây xanh, xây dựng 3 km đường điện thắp sáng, trồng 3 km đường hoa tại các thôn, bản. Bê tông hóa 508 m đường ngõ xóm. Huy động nguồn lực sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối và kiên cố hóa 407 m kênh mương. Xây dựng 08 phòng chức năng, sửa chữa 04 phòng học tại trường Mầm non và trường Tiểu học. Lắp đặt bổ sung các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; Xây dựng, tôn tạo khu di tích xưởng cơ khí H52 tại thôn Nà Tông. Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp chợ trung tâm xã đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 52 triệu đồng/người. Triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 7,89%. Duy trì, nâng cao chất lượng, sản lượng các sản phẩm OCOP đã được xếp hạng đạt chuẩn; xây dựng 01 vùng lạc theo hướng hữu cơ tại thôn Bản Bó có hợp đồng liên kết sản xuất được cấp mã vùng. Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư Bản Chợ; vận động, hướng dẫn 26 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi bảo vệ môi trường...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, đánh giá, thảo luận đề ra các giải pháp và thống nhất chủ trương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó, tập trung vào thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Nguyễn Thành Trung phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình nhấn mạnh: Việc phấn đấu đưa xã Thượng Lâm về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của huyện và của xã trong năm 2023. Do vậy, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể được phân công nhiệm vụ và xã Thượng Lâm cần phải vào cuộc quyết liệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để tập trung thực hiện. Đồng thời, ưu tiên, huy động các nguồn lực để xã tập trung hoàn thiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò là chủ thể trong quá trình tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là những tiêu chí do chính người dân làm chủ. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị xã Thượng Lâm sớm thành lập tổ giám sát, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các tiêu chí, các hộ nghèo để thực hiện có hiệu quả. Phấn đấu đến hết năm 2023, xã Thượng Lâm đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đã đề ra, góp phần xây dựng xã có kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.   

Thuý Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục