Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thượng Lâm

Sáng ngày 2/8/2023, tại xã Thượng Lâm, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện đã tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thượng Lâm năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp

Dự cuộc họp còn có các đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; Lê Thế Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thượng Lâm.

Theo báo cáo, đến hết tháng 7/2023 xã Thượng Lâm đã có 7/19 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 – 2025, gồm các tiêu chí: Điện; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Nhà ở dân cư; Lao động; Hành chính công; Tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh.

Để hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện, Thượng Lâm luôn nhận được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong huyện hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, cũng đã phân công từng cán bộ phụ trách, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Hiện nay, cùng sự hỗ trợ của cấp trên, xã đã tranh thủ vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tham gia đóng góp nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu của 12 tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao như: Quy hoạch; Giao thông; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục; Văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Môi trường; Chất lượng môi trường.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thượng Lâm năm 2023, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá đúng tình hình thực tế của địa phương. Từ đó, đưa ra những giải pháp đồng bộ, tập trung nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí theo kế hoạch.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo cuộc họp

 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh. Để hoàn thành nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra, xã Thượng Lâm cần tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đầu tư kinh phí và tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tập trung khai thác những điều kiện thuận lợi của địa phương, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, cũng như thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia của huyện được phân công phụ trách theo từng lĩnh vực tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dẫn xã Thượng Lâm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn, đảm bảo bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân./.  

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục