Thượng Lâm phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đang tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây nông thôn mới nâng cao theo tiến độ, lộ trình đề ra.

Chị em phụ nữ trong thôn Nà Thuôn, xã Thượng Lâm tham gia vệ sinh, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nông thôn

Để góp phần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, thời gian qua cùng với tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, các chị em phụ nữ trong thôn Nà Thuôn, xã Thượng Lâm còn thường xuyên tham gia vệ sinh, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường nông thôn. Hoạt động này đã thu hút đông đảo chị em cùng tham gia, góp phần xây dựng thôn, bản ngày thêm khang trang, sạch đẹp. 

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã Thượng Lâm nông thôn mới nâng cao năm 2023

Để hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023, trong quá trình triển khai thực hiện, xã Thượng Lâm luôn nhận được sự quan tâm của Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong huyện hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã, cũng đã phân công từng cán bộ phụ trách, hướng dẫn các thôn tổ chức thực hiện. Hiện nay, xã vừa tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, vừa tranh thủ vận động các tổ chức, nhà hảo tâm… góp sức thực hiện các chỉ tiêu của 11 tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao như: Quy hoạch; Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Giáo dục; Văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Y tế; Môi trường. 

Xã Thượng Lâm nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Để hoàn thành nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình đề ra, xã Thượng Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đầu tư kinh phí và tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, tập trung khai thác những điều kiện thuận lợi của địa phương, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, cũng như thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Thúy Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục