Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 23/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 23/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đập thủy lợi thôn Pooi, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục