Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè rọ đá chống sạt lở đất ruộng thôn Chẩu Quân, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục