Quyết định 569/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định 569/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kết quả nhà thầu xây dựng công trình đường vào khu sản xuất Lũng Nhòi, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục