Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 23/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 23/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Khuổi Mạ, thôn Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục