Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường giao thông khu vực trung tâm xã Lăng Can (Đoạn từ thôn Nà Mèm đến thôn Bản Khiển), xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục