Quyết định 568/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định 568/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kết quả nhà thầu xây dựng công trình cầu tràn liên hợp thôn Nà Cóoc sang thôn Phiêng Luông, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục