THÔNG BÁO Về việc giải thể HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP QUY TUYẾT

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP QUY TUYẾT thông báo về việc giải thể như sau:

- Tên hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP QUY TUYẾT

- Mã số hợp tác xã/mã số thuế: 5000892944

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cấp lần đầu ngày: 14/06/2022; Nơi cấp: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: 0986289355

- Do Ông/Bà: TRIỆU VĂN QUY

Sinh ngày: 28/04/1975; Dân tộc: Dao

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 008075000238

Ngày cấp: 12/03/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Chỗ ở hiện tại: Thôn Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0986289355

Là người đại diện theo pháp luật.

- Các đơn vị phụ thuộc:

Tên, địa chỉ chi nhánh: Không.

Tên địa chỉ văn phòng đại diện: Không.

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: Không.

- Lý do giải thể: Hợp tác xã hoạt động kinh doanh không hiệu quả.     

Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Hợp tác xã thông báo đến các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Hợp tác xã được biết và liên hệ công việc, nếu không có phản ánh, vướng mắc gì thì Hội đồng giải thể hợp tác xã tiến hành đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Bình cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể và tiến hành xóa tên hợp tác xã trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã theo quy định.

Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP QUY TUYẾT trân trọng thông báo!

Phòng Tài chính kế hoạch

Tin cùng chuyên mục