Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khuôn Hà chung sức xây dựng nông thôn mới

Bằng những biện pháp tập trung, đồng bộ huy động mọi nguồn lực xã hội, năm 2919 xã Khuôn Hà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định, đây là Chương trình mang ý nghĩa quan trọng, cos điểm xuất phát mà không có điểm kết thúc, góp phần nâng cao đời sống về tinh thần, vật chất cho nhân dân. Trọng những năm qua cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xã Khuôn Hà đã không ngừng nỗ lực duy trì và nâng cao các tiêu chí. Đóng góp tích cực vào công tác này với nhiều phong trào, hoạt động tích cực, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của mình trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu nông thôn mới nâng cao.

Phụ nữ thôn Nà Vàng (xã Khuôn Hà) thường xuyên vệ sinh tuyến đường thôn, đảm bảo luôn xanh, sạch, đẹp.

Những tuyến đường bê tông khang trang, sạch đẹp, là hình ảnh nổi bật của bộ mặt làng quê thôn Nà Vàng. Để có được kết quả đó, những hộ gia đình phụ nữ trong thôn đã hiến diện tích đất 3.500m2, đóng góp 365 ngày công để cố định hóa 80% diện tích giao thông nông thôn trên địa bàn. Với vùng quê này, hạ tầng giao thông là tiêu chí quan trọng để phát triển kinh tế xã hội cũng như phục vụ bà con giao thương hàng hóa, đi lại, học tập; chính vì vậy việc giữ gìn, bảo vệ các công trình được bà con đồng tình, ủng hộ. 

Hội viên Phụ nữ xã Khuôn Hà phát triển nhiều mô hình kinh tế từ vốn vay do Hội Liên hiệp phụ nữ giới thiệu.

Hội Phụ nữ xã Khuôn có 447 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Trong thời gian qua, các chị em tích cực thi đua, lao động sản xuất, tham gia các phong trào hoạt động nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó chú trọng thực hiện 2 cuộc vận động: Phát triển con người phụ nữ Tuyên Quang có trí tuệ, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, có khát vọng vươn lên; Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch hơn với 100% chị em đăng ký tham gia. Với đa phần người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của các hội viên phụ nữ là người có uy tín được phát huy trong công tác dân vận, tuyên truyền người dân bài trừ hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang, hôn nhân và gia đình. Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: Chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa; Phụ nữ giúp đỡ nhau gạch đỏ. Tích cực tạo sinh kế cho hội viên với trên 20 tỷ đồng vốn phát triển kinh tế từ các ngân hàng. Tạo động lực cho chị em làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. 

Để tiếp tục góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, mô hình mới, nhằm thu hút hội viên phụ nữ tham gia. Đóng góp sức người, sức của tham gia các hoạt động như xây dựng tuyến đường hoa, giữ gìn cảnh quan môi trường thông qua tham gia các hoạt động 3 cùng với nhân dân, ngày thứ 7 tình nguyện. Nỗ lực thi đua phát triển kinh tế để nâng cao đời sống hội viên./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục