Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện

Quyết định 561/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng Kênh thủy lợi Khuôn Hon, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục