Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
106Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận xã Lăng Can đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
107Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt quyết toán Dự án phát triển sản xuất Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình
108Quyết định số 286 ngày 31/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình (Dự án 3)
109Quyết định số 20 ngày 24/01/2019 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình (Dự án 1)
110Quyết định số 2099 /QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2017.
111Quyết định số 374 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.
112Quyết định số 2095 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà bán trú học sinh Trường Trung học cơ sở xã Bình An, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
113Quyết định số 2096 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018.
114Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
115Quyết định số 271 /QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.
116Quyết định số 2076 /QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè rọ đá chống sạt lở đất ruộng thôn Chẩu Quân, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
117Quyết định số 2025 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa nhà văn hoá xã Xuân Lập, huỵện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
118Quyết định số 2047 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nâng cấp, sửa chữa công trình cung cấp nước tập trung Bó Chà thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
119Quyết định số 261 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Binh, tỉnh Tuyên Quang.
120Quyết định số 262 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.(bổ sung)