Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
121Quyết định số 20 ngày 24/01/2019 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình (Dự án 1)
122Quyết định số 374 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.
123Công văn số 906 /UBND-NLN ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với đợt rét đậm, rét hại.
124Quyết định số 2095 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà bán trú học sinh Trường Trung học cơ sở xã Bình An, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
125Quyết định số 2096 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018.
126Công văn số Số ..... /QĐ-UBND-NLN ngày 27/12/2018 của UBND huyện. Về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với đợt rét đâm, rét hại.
127Quyết định số 271 /QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.
128Quyết định số 2076 /QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè rọ đá chống sạt lở đất ruộng thôn Chẩu Quân, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
129Quyết định số 2025 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa nhà văn hoá xã Xuân Lập, huỵện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
130Quyết định số 2047 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nâng cấp, sửa chữa công trình cung cấp nước tập trung Bó Chà thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
131Công văn số 870 / UBND-NC ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 phát động thi đua năm 2019
132Quyết định số 262 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.(bổ sung)
133Quyết định số 261 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Binh, tỉnh Tuyên Quang.
134Quyết định số 264 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Quyết định số 264 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
135Kế hoạch số 06 ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Kỷ Hợi năm 2019