Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
91Quyết định số 19a ngày 29/01/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021
92Thông báo số 04\TB-UBND ngày 21/1/2021 của UBND huyện v/v kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020
93Quyết định số 106/QĐ-BTC ngày 08/10/2020 của BTC cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020 về việc ban hành Thể lệ thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
94Văn bản số 89/BXT ngày 22/9/2020 của Ban xét tuyển công chức cấp xã năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập xét tuyển công chức cấp xã năm 2020
95Thông báo số 21/TB-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc thông báo danh thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, công chức cấp xã năm 2020
96Thông báo số 179/TB-UBND ngày 16/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020
97Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển vòng 2 Viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019, ngày 07/7/2020 của HĐTD viên chức huyện Lâm Bình
98Thông báo số 119/TB-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Lâm Bình về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2019
99Thông báo số 107/TB-UBND ngày 26/6/2020 của UBND huyện Lâm Bình về kết quả thi tuyển viên chức 2019
100Công văn số 49/HĐTD ngày 12/6/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
101Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức huyện Lâm Bình năm 2019
102Thông báo số 90/TB-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về Kế hoạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
103Thông báo số 68 ngày 11/05/2020 của UBND huyện.Danh sách đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
104Kế hoạch số 33 ngày 11/5/2020 của UBND huyện. Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019
105Thông báo số 36/TB-UBND ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang