Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
76Thông báo số 35/TB-HĐTD ngày 30/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng về việc thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020
77Thông báo số 26/TB-HĐTT ngày 22/10/2021 của Hội đồng thi tuyển về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lăng Can, huyện Lâm Bình
78Văn bản số 22/HĐTD ngày 19/10/2021 của HĐTD viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 về việc phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
79Thông báo số 22 /HĐTD ngày 19/10/2021 của UBND huyện V/v Phối hợp đăng tải tài liệu ôn tập viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
80Quyết định số 17/ TB - HĐ-TD ngày 18/10/2021 của UBND huyện V/v Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2020
81Thông báo số 89 /TB - UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Lâm Bình V/v Thông báo kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lăng Can, huyện Lâm Bình.
82Quyết định số 222a/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
83Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Lâm Bình
84Thông báo số 62/TB-UBND ngày 14/7/2021 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020
85Thông báo số 35/TB-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020
86Thông báo số 18/TB-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Lâm Bình về kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục 6 tháng cuối năm 2020
87Quyết định số 13/QĐ-BTC ngày 03/3/2021 của BTC cuộc thi ảnh về việc Công bố kết quả cuộc thi “Ảnh đẹp Lâm Bình” lần thứ I, năm 2020
88Văn bản số 11/HĐTD ngày 01/3/2021 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức giáo dục 6 tháng cuối năm 2020 huyện Lâm Bình về việc đăng tải tài liệu ôn tập tiếp nhận viên chức
89Thông báo về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Lâm Bình
90Biểu hiện trạng sử sử dụng đất năm 2020 và danh mục công trình, dự án quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Lâm Bình