Đoàn thanh niên xã Lăng Can chung tay xây dựng nông thôn mới

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, trong những năm qua đoàn viên thanh niên xã Lăng Can đã xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm hành động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban chấp hành đoàn xã Lăng Can đã triển khai các kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí đến đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt đoàn, tuyên truyên trên loa hoặc phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức truyên truyền qua các buổi họp thôn bản… Qua đó, nhận thức và ý thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân được nâng lên và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cụ thể, đối với phong trào “Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “ Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, 100% chi đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, với phương châm “tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn”, thông qua các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè và tháng thanh niên, các chi đoàn đã mạnh dạn đảm nhận các công trình như nạo vét kênh mương nội đồng, tham gia lắp đặt kênh mương thủy lợi bằng  cấu kiện bê tông đúc sẵn, làm đường giao thông nông thôn, quét dọn vệ sinh môi trường đã thu hút hàng nghìn lượt  đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhân dân ở các thôn bản thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn bản, qua đó đã giúp các thôn bản sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đoàn thanh niên xã Lăng Can tham gia lắp đặt kênh mương thủy lợi bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Tính từ đầu năm 2018, đên nay, Đoàn xã đã triển khai đến các Chi đoàn tổ chức tốt Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ngày thứ bảy tình nguyện vệ sinh môi trường và ngày Chủ nhật xanh, Thanh niên tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện các nội dung có trọng tâm về xây dựng nông thôn mới và mang lại hiệu quả thiết thực như: Tổ chức huy động đoàn viên thanh niên tham gia đổ sân Nhà văn hóa thôn, vận chuyển và lắp đặt cấu kiện kênh mương đúc sẵn, vận chuyển cấu kiện nhà văn hóa các thôn bản, xây dựng và khánh thành cầu ”Thẳm Thoong” thôn Đon Bả; Huy động đoàn viên thanh niên xây lò đốt rác tập trung và đào hỗ rác cho các hộ gia đình tại thôn Nà Mèn; Tổ chức cho đoàn viên thanh niên cắm mốc quy hoạch trên địa bàn xã; vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh...

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng NTM

Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên, Ban chấp hành đoàn xã Lăng Can sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng nông thôn mới đến từng đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân thông qua những việc làm thiết thực, phù hợp với điền kiện của địa phương. Từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục