Lăng Can tập trung thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư

Nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt tiêu chí này sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo cảnh quan, môi trường sạch đẹp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thực hiện tiêu chí về nhà ở  dân cư, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền xã Lăng Can đã không ngừng quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhiều hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn. Cùng với chỉnh trang, khuôn viên nhà ở để đảm bảo theo tiêu chí nhà ở theo quy định của bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình trong xã còn chủ động đầu tư chỉnh trang, sửa chữa nhà ở và xây mới các công trình vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi đảm bảo hợp vệ sinh, tạo cảnh quan sạch đẹp phù hợp với kiến trúc nhà ở nông thôn. Điển hình có gia đình anh Nguyễn Văn Dửng, thôn Nà Mèn trước đây gia đình sống trong ngôi nhà gỗ đã hư hỏng, xuống cấp, các công trình vệ sinh thì tạm bợ. Sau khi nghe thôn bản tuyên truyền về thực  hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình anh đã chủ động đăng ky vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện và huy động nguồn lực trong gia đình để làm lại ngôi nhà mới kiên cố để gia đình yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế, vừa đảm bảo đạt tiêu chí về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Hiên nay ngôi nhà xây cấp 4 của gia đình anh đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ngôi nhà xây cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Văn Dửng, thôn Nà Mèn, xã Lăng Can

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động xã còn thường xuyên rà soát, nắm rõ số hộ còn khó khăn về nhà ở để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Mục tiêu đặt ra là khuyến khích sự nỗ lực của bản thân các hộ gia đình. Trên cơ sở đó là sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng về ngày công, vật liệu xây dựng, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ gia đình tiếp cận với nguồn vốn Ngân hàng  để sửa chữa, làm mới nhà ở. Với các giải pháp cụ thể, thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của cả cộng đồng đến nay xã Lăng Can đã có trên 70 % số hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí nhà ở dân cư.  Riêng trong năm 2018 xã có kế hoạch xóa 33 nhà tạm, nhà dột nát, với sự quan tâm của cấp ủy chính, quyền địa phương cùng sự nỗ lực của các hộ gia đình đến nay đã có 19 hộ đã làm hoàn thành, còn 14 hộ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với công tác chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, xã có kế hoạch chỉnh trang 157nhà, đến nay đã hoàn thành 100% kế hoạch. Cùng với làm nhà, sửa nhà, xã còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang của xã giúp đỡ các hộ gia đình  chỉnh trang lại khuôn viên, cải tạo vườn tạp, cải tạo công trình vệ sinh để tạo ra diện mạo mới cho nông thôn. Xây dựng môi trường, cảnh quan  khuôn viên nhà ở sạch, đẹp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các hộ gia đình có nhà ở chưa đạt tiêu chuẩn đang tập trung làm nhà, sửa nhà

Để có những điều chỉnh hợp lý về nhà ở dân cư đáp ứng tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới. Về lâu dài, cấp ủy, chính quyền địa phương cần triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ngoài ra còn hướng dẫn, tạo việc làm mới cho nhân dân phát triển sản xuất tăng thu nhập cho, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế tích lũy nguồn vốn để chủ động xây dựng  nhà ở kiên cố, đạt chuẩn nông thôn mới.

Hà Khánh - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục