Lâm Bình phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình, luôn chủ động đồng hành cùng người dân trên mặt trận phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tính đến thời điểm này, tổng dư nợ cho vay toàn huyện trên 257 tỷ đồng, với trên 10.000 lượt hộ vay. Doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào một số Chương trình tín dụng như: Cho vay hộ nghèo trên 126 tỷ, cho vay hộ cận nghèo trên 40 tỷ, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 18 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn trên 26 tỷ, vay giải quyết việc làm trên 3 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo làm nhà ở trên 11 tỷ đồng…

Với 18 Chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đến với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác; nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã được khơi thông, trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, là “điểm tựa” cho nhiều gia đình ổn định kinh tế và thực hiện các tiêu chí thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Riêng đối với hai xã đã được tỉnh Tuyên Quang công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Thượng Lâm và xã Khuôn Hà đã tận dụng tối đa nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội để giúp người dân xây dựng NTM. Hiện nay tổng dư nợ của xã Thượng Lâm trên 45 tỷ đồng, đối với xã Khuôn Hà có tổng dư nợ trên 30 tỷ đồng. Người dân sau khi được vay vốn đã phát huy hiệu quả rất tốt, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh được hình thành, tạo tiền đề để người dân sản xuất phát triển kinh tế gia đình lâu dài. Chính sách cho vay hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, xây dựng công trình vệ sinh đã giúp nhiều hộ gia đình làm được nhà ở khang trang, sạch đẹp đảm bảo các tiêu chuẩn về tiêu chí nhà ở dân cư và tiêu chí vệ sinh môi trường…

Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp hộ nghèo vươn lên

trong phát triển kinh tế gia đình thông qua các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm

Năm 2018, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở xã Lăng Can phấn đấu về đích nông thôn mới. Những năm qua cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai kịp thời các chương trình cho vay. Qua đó đã giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình và thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo quy định. Trong đó, xã tập trung cho vay theo 3 chương trình chính là cho vay hộ nghèo, vay hỗ trợ làm nhà ở và chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường. Đây là 3 chương trình cho vay giúp người dân tập trung thực hiện 3 tiêu chí quan trọng thuộc về nhân dân tự làm đó là tiêu chí giảm nghèo, tiêu chí nhà ở dân cư và tiêu chí vệ sinh môi trường. Trong quá trình tạo điều kiện cho vay vốn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo vốn vay phải được sử dụng đúng mục địch, phát huy hiệu quả cao nhất. Hiện nay Ngân hàng chính sách xã hội huyện đang thực hiện 15 chương trình cho vay tại xã Lăng Can với tổng dư nợ trên 47 tỷ đồng.

Chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đã giúp nhiều hộ gia đình

xây dựng được công trình vệ sinh bảo đảm tiêu chí môi trường

Không chỉ giúp người dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện còn tích cực phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân lựa chọn cây, con phù hợp để phát triển kinh tế gia đình và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Đồng thời, hướng dẫn các hộ vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng… . Tăng cường củng cố, mở rộng hệ thống Điểm giao dịch lưu động tại các xã và nâng cao chất lượng hoạt động của cácTổ tiết kiệm và vay vốn, phân công cán bộ tín dụng chính sách phụ trách địa bàn cụ thể, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chương trình cho vay làm nhà đã giúp các hộ gia đình khó khăn xây dựng được nhà ở khang trang

Trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng chính sách gắn với phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo giải quyết việc làm tại địa phương trong đó ưu tiên phân bổ vốn cho các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng của các tổ tiết kiệm và vay vốn, các điểm giao dịch xã; thực hiện rà soát cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều theo tiêu chí chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, nhà ở hộ nghèo để chuyển nguồn vốn tới đúng đối tượng thụ hưởng.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục