Lâm Bình thực hiện mục tiêu thu ngân sách

Rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để thu vào ngân sách nhà nước, tăng cường các biện pháp chống thất thu, đó là những việc được Chi cục ...

Lâm Bình thực hiện chính sách tín dụng

Nghị định 28 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào ...

Tin xem nhiều

Ra mắt Hợp tác xã Thanh niên Sơn Nữ Thượng Hà

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sáng ngày 19/3, Đoàn Thanh niên xã Thượng Lâm, phối hợp với Huyện đoàn Lâm Bình tổ chức ra mắt Hợp tác xã Thanh niên Sơn Nữ Thượng Hà. Tham dự buổi ra mắt có lãnh đạo Huyện đoàn Lâm ...

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình khảo sát thực địa khu vực thực hiện dự an xây dựng Bến thủy và đường Nà Ráo ra Bến thủy xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình vừa có chuyến khảo sát thực địa khu vực thực hiện dự án xây dựng Bến thủy và đường Nà Ráo ra Bến thủy xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy ...