Hương cốm Lâm Bình

Thực hiện nghị quyết số 28, ngày 29/ 4/ 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình, về phát triển một số cây, trồng vật nuôi có lợi thế theo hướng ...

Tin xem nhiều

Ra mắt Hợp tác xã Thanh niên Sơn Nữ Thượng Hà

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sáng ngày 19/3, Đoàn Thanh niên xã Thượng Lâm, phối hợp với Huyện đoàn Lâm Bình tổ chức ra mắt Hợp tác xã Thanh niên Sơn Nữ Thượng Hà. Tham dự buổi ra mắt có lãnh đạo Huyện đoàn Lâm ...

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình khảo sát thực địa khu vực thực hiện dự an xây dựng Bến thủy và đường Nà Ráo ra Bến thủy xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình vừa có chuyến khảo sát thực địa khu vực thực hiện dự án xây dựng Bến thủy và đường Nà Ráo ra Bến thủy xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy ...