Nông dân xã Bình An chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Để đảm bảo đạt được năng suất, sản lượng lúa vụ Mùa 2020, sau khi gieo cấy xong, bà con nông dân xã Bình An, huyện Lâm Bình đã tích cực thăm đồng chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Nhờ có sự chủ động đó mà diện tích lúa Mùa của xã hiện đang đẻ nhánh khỏe và phát triển tốt.

Trong những ngày điều kiện thời tiết mưa, nắng xen kẽ như hiện nay, gia đình anh Hoàng Văn Quách ở thôn Tống Pu, xã Bình An đã thường xuyên thăm đồng hơn, đồng thời thực hiện các biện pháp chăm sóc như: bón phân, làm cỏ sục bùn cho cây lúa phát triển tốt. Để hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại, cùng với phun thuốc phòng trừ theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, anh Quách còn phát quang bờ ruộng nhằm làm mất nơi cư trú, cản trở sự phát triển của sâu bệnh và chuột gây hại. Do thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc, bảo vệ nên diện tích lúa của gia đình anh Quách hiện đang phát triển tốt. 

Anh Hoàng Văn Quách thôn Tống Pu, xã Bình An phát quang bờ ruộng để làm mất nơi cư trú của sâu và chuột gây hại

Vụ Mùa 2020, xã Bình An gieo cấy 136 ha lúa, đạt 100% kế hoạch. Để góp phần tăng năng suất, sản lượng lúa trong vụ Mùa này, sau khi thực hiện gieo cấy xong, Ban chỉ đạo sản xuất xã Bình An đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã chủ động phối hợp cùng cán bộ khuyến nông huyện tuyên truyền, vận động các hộ nông dân tích cực thăm đồng và thực hiện các biện pháp chăm sóc. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cóp sự chủ động của bà con nông dân nên cây lúa ở xã Bình An hiện đang sinh trưởng phát triển tốt, chuẩn bị bước vào giai đoạn làm đòng. 

Theo dự báo của cán bộ khuyến nông huyện phụ trách xã, thời gian tới diện tích lúa của xã Bình An sẽ xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 phát sinh gây hại. Để bảo vệ lúa, bà con nông dân cần tổ chức thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, cập nhật thông tin dự tính dự báo của cơ quan chuyên môn trong công tác bảo vệ thực vật. Đặc biệt là tuân thủ các biện pháp hướng dẫn kỹ thuật của các cán bộ khuyến nông và cơ quan chuyên môn để phòng trừ sâu, bệnh hại lúa một cách hiệu quả, an toàn.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục