Xã Lăng Can khởi sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cùng với các địa phương trong huyện, những năm qua, Đảng bộ xã Lăng Can đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhờ đó, cơ sở hạ tầng được cải thiện, nâng cấp, chất lượng đời sống của Nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, bức tranh nông thôn mới của địa phương từng bước được pha những gam màu tươi sáng.

Với mục tiêu đưa xã Lăng Can đạt tiêu chí Đô thị loại 5 vào năm 2020, những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện ưu tiên các nguồn lực giúp xã xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền xã Lăng Can còn tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, cây cối, hoa màu để xây dựng các công trình, dự án và đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Kết quả, trong 5 năm qua, xã đã vận động nhân dân hiến 5.630 m2 đất, để xây dựng 9 nhà văn hóa, 2 đập đầu mối công trình thủy lợi, gần 10 km đường giao thông nông thôn và đường nội đồng. Qua đó, đã từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn xã Lăng Can. 

Đô thị loại V xã Lăng Can đang dần được hiện hữu 

Cùng với chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, Đảng bộ xã Lăng Can còn đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển các loại cây, con là đặc sản có lợi thế ở địa phương như: cây rau bò khai, gà địa phương, lợn đen, dê, cá, trứng vịt suối. Trồng mới 462,9 ha rừng. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn xã đã có bước phát triển, đến nay xã có 312 hộ sản xuất kinh doanh, 4 cơ sở chế biến lâm sản, 4 cơ sở làm cửa kính, khung nhôm, 6 cơ sở sản xuất gạch không nung, 6 hộ phát triển mô hình du lịch cộng đồng Homestay tại thôn Nặm Đíp. Cùng với đó, xã còn chú trọng đến công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ năm 2015 đến hết năm 2019, xã đã giải quyết việc làm, chuyển đồi nghề cho 1.313 lao động, trong đó có 683 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và có 6 lao động đi xuất khẩu lao động. Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người của xã Lăng Can đạt 33 triệu đồng/ người/ năm, tăng 15 triệu đồng/ người/ năm so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 54,46% năm 2015 xuống còn 10,48% cuối năm 2019. Hết năm 2018, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả trên chính là sự minh chứng cho việc Đảng bộ xã Lăng Can đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân tham gia thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, đặc biệt là hòa chung với không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025, những ngày này Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Lăng Can đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội. Đồng thời, kỳ vọng và tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.Tiếp tục đề ra các chỉ tiêu, giải pháp giúp Nhân dân phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện lợi thế của địa phương, sớm đưa Lâm Bình thoát khỏi huyện nghèo. 

Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay xã Lăng Can đã thực sự đổi thay một cách rõ rệt, từ diện mạo nông thôn, cho đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đây sẽ là nền tảng vững chắc, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lăng Can nói riêng, huyện vùng cao Lâm Bình nói chung vững tin bước vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả cao.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục